Bootstrap 1.0.1 Bootstrap 3.2.0 script and style libraries module.

Description Bootstrap 3.2.0 script and style libraries module.

Açıklama Bootstrap 3.2.0 script ve stil kütüphaneleri modülü. Bu modül sayesinde, modüllerinizde ve temalarınızda Bootstrap altyapısını kullanabilirsiniz.

Instructions - Install module, - Go Modules, - Enable Bootstrap, - To include bootstrap to your page just add this to your layout or page: @Style.Require("Tekno.Bootstrap") @Script.Require("Tekno.Bootstrap")

Talimatlar - Modülü kurun, - Modüller kısmına gidin, - Bootstrap modülünü aktif edin, - İçeriğinde Bootstrap kullanmak istediğiniz sayfada ya da Layout sayfasında Bootstrap'ı aşağıdaki gibi çağırın: @Style.Require("Tekno.Bootstrap") @Script.Require("Tekno.Bootstrap")

Supported Orchard Versions : 1.8.x

Desteklenen Orchard Sürümleri : 1.8.x

Release Notes - "Orchard.Packaging.Services.PackageInstaller - Default - The package is compatible with version 1.8.x and above. Please update Orchard or install another version of this package. " installing error fixed.

Sürüm Notları - "Orchard.Packaging.Services.PackageInstaller - Default - The package is compatible with version 1.8.x and above. Please update Orchard or install another version of this package. " kurulum hatası giderildi.