Responsive Flex Slider 1.0.1 Image slider with description. Based on Jquery Flex Slider.

Description Responsive slider with description, multi language support, user role authority. Based on Jquery Flex Slider.

Açıklama Açıklama metinli, çoklu dil destekli, kullanıcı rol yetkilendirmesi destekli responsive slayt. Jquery Flex Slider tabanlı.

Instructions - Install Tekno.Bootstrap module ( Download Link : https://gallery.orchardproject.net/List/Modules/Orchard.Module.Tekno.Bootstrap ) - Install this module, - Go Modules, - Enable Flex Slider, - Go Slider>New Slider Group, - Fill Title area and click Save, - Go Slider>New Slider Item, - Fill Title area, - Click Add button and select image, - Determine Slide Order, - Select Slider Group and click Save, - Go Widget, - Add widget, - Select Flex Slider Widget, - Fill Title area, - Determine Showing Items and select Slider Group, - Click Save.

Talimatlar - Tekno.Bootstrap modülünü kurun. ( İndirme Linki : https://gallery.orchardproject.net/List/Modules/Orchard.Module.Tekno.Bootstrap ) - Bu modülü kurun, - Modüller kısmına gidin, - Flex Slider modülünü aktif edin, - Slayt>Yeni Slayt Grubu'na gidin, - Başlık alanını doldurup Kaydet'e tıklayın, - Slayt>Yeni Slayt Öğesi'ne gidin, - Başlık alanını doldurun, - Ekle düğmesine tıklayın ve bir resim seçin, - Slayt Sırası'nı belirleyin, - Slayt Grubu'nu seçin ve Kaydet düğmesine tıklayın, - Ekran Araçları'na gidin, - Yeni Ekran Aracı ekleyin, - Flex Slider Widget'ı seçin, - Başlık alanını doldurun, - Gösterilecek Öğe'i belirleyin ve Slayt Grubu'nu seçin, - Kaydet'e tıklayın.

Supported Orchard Versions : 1.8.x

Desteklenen Orchard Sürümleri : 1.8.x

Release Notes - Fixed slide images height.

Sürüm Notları - Slayt resimlerinin yüksekliği sabitlendi.